Referenser

Genomförda projekt vi har deltagit i:

 • - Syd Ost Länken - Infranord
 • - Spårbyte Krampen – Frövi Jordningsarbeten - Infranord
 • - Upprustningen av Södertälje Hamn - Balfoure Batty Rail
 • - Jordningsarbeten Borrmetoden Aluminiumlina
 • - Jordningsarbeten vid ombyggnad av Mjölby bangård - Infranord
 • - Dubbelspårsutbyggnaden Förslöv – Ängelholm - Strukton
 • - Besiktning och jordningsarbeten
 • - Jourarbete och underhåll Eskilstuna och Norrköping - Strukton
 • - Jordnnigsarb ssy stängsel - 1.Gunnebo 2. Heda 5.6 Bca
 • - Jordningsarb / kontakt ledning - arbetsledning
 • - Spårbyte hudiksvall - Harmånger Eltel
 • - Jordningsarb spårbyte Teckomatorp - kävlinge Elarbetsledning


Referenslista

 • Andreas Sundling - Infranord - 010-121 72 30
 • Stig Andersson - Infranord - 010-121 39 51
 • Anders Qvist - Trafikarbete - 070-857 06 51