Jordarnas tjänsteutbud

  • - Skydds och Säkerhetsledare/Planerare
  • - Tågvarnare
  • - Tillsyningsman A.E.L-arbeten
  • - Tillsyningsman Färd
  • - Elsäkerhetsledare Maskin
  • - Elsäkerhetsledare / Kopplingsledare Hsp / Lsp
  • - Förare/Operatör. Lmv. Lrb. Mrb.
  • - Kontaklednings tekniker
  • - Jordningstekniker / montörer
  • - Arbetsledare

Innehar erforderliga kompetenser samt uppfyller gällande krav enligt Trafikverkets regelverk.

1. Allmän auktoriserad Elektriker.

Utrustning:
Vi har komplett utrustning för Jordnings/Kontaktlednings/Elskydds Uppdrag och utbildad samt målmedveten personal i BVF 910 samt bilar utrustade med jordlinor, slusslinor (120st), spänningsprovare för KTL.

Tjänster inom elbranschen
1. Linjemontörer
2. Kabelmontörer

Innehar erforderliga kompetenser samt uppfyller gällande krav enligt Elsäkerhetsverket.