Jordarnas tjänsteutbud

  • - Skydds och Säkerhetsledare/Planerare
  • - Tågvarnare
  • - Tillsyningsman A.E.L-arbeten
  • - Tillsyningsman Färd
  • - Elarbetsledare maskin
  • - Elarbetsledare / Kopplingsledare Hsp / Lsp
  • - Operatör Lrb. Lmv. Mrb.
  • - Kontaklednings tekniker
  • - Jordningstekniker / montörer
  • - Arbetsledare

Innehar erforderliga kompetenser samt uppfyller gällande krav enligt Trafikverkets regelverk.

1. Allmän behörig Elektriker.
2. Begränsad elbehörighet.

Utrustning:
Vi har komplett utrustning för Jordnings Uppdrag och utbildad personal i BVF 910 samt bilar utrustade med jordlinor, spänningsprovare för KTL.

Tjänster inom elbranschen
1. Linjemontörer
2. Kabelmontörer

Innehar erforderliga kompetenser samt uppfyller gällande krav enligt Elsäkerhetsverket.